Seleccionar página

Vaig néixer l’estiu de 1990 a Mont-Ràs, un poblet de l’Empordà petit i oblidat entre Palafrugell i Palamós, som poc més que una carretereta. Un poble inel·ludible en les rutes però insignificant en el contingut.

Trigo ben poc a fer les meves primeres fotos, l’any 1992 a la Bretanya francesa, on amb una càmera de joguina i, de vegades, amb una de debò (sota la protecció del pare) demano a desconeguts si els puc fer fotos. També és molt prematura la meva relació amb la música. Amb 4 anys comença la meva formació, que no abandonaré fins als 20, quan decideixo dirigir la meva vida a la fotografia.
Fins al 2008, quan començo els meus estudis a la facultat d’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la meva vida passa a l’Empordà. La fotografia és present durant tots aquests anys com a acompanyant, sense més pretensió que guardar records. A partir del 2011, la meva formació continua a IDEP, ja en el camp fotogràfic, on he cursat un grau universitari centrat en aquesta disciplina i un postgrau en direcció d’art en publicitat.

He treballat tant en el camp de l’art i la investigació com en el camp comercial, en el que hi vaig començar a través del projecte We Are Joan Jordi, on amb Jordi Freixenet vam endinsar-nos en aquest món.

eM hello@joandeulofeu.com
Tf   (+34)661-348-979 

diary     diary.joandeulofeu.com

sketch   sketch.joandeulofeu.com